BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TẠI VIFA HOME

STT Sản Phẩm Đơn giá

(VNĐ)

6 Quảng cáo Ngoài trời
6.1 Banner trước hàng rào (mặt đường Lý Thường Kiệt – Lữ Gia) (3m x 2m) 3.500.000
6.2 Banner trên vách nhà bạt 3.500.000
6.3 Pano lối thông hành lang vào trong Nhà thi đấu (6m x 3m) 8.000.000
7 Quảng cáo trên 10.000 cuốn thông tin khuyến mãi phát trực tiếp đến người tiêu dùng
7.1 Trang bìa 2 5.000.000
7.2 Trang bìa 3 4.000.000
7.3 Trang bìa 4 7.000.000
7.4 Trang ruột 2.000.000