CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GỖ LIÊN MINH (HAWA CORPORATION)
185 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam
Tel: +84.28.3526 4714 / 15 / 16 – Fax: +84.28.3526 4718

Hotline: 092 942 7657 – 07 9999 7657
Email: info@hawacorp.com.vn

Liên hệ VIFA HOME 2018 - Đăng ký nhận cuốn Danh bạ Hội chợ 2018
*Bắc buộc

Họ & Tên *
Của người liên hệ

Địa chỉ
Địa chỉ công ty hoặc nhà riêng

E-mail *
Địa chỉ e-mail người liên hệ

Nghề nghiệp
Của người liên hệ (không bắt buộc)

Nơi làm việc *
Tên & địa chỉ công ty / tổ chức làm việc của người liên hệ

Điện thoại *
Điện thoại liên lạc chính của người liên hệ

Website
Địa chỉ trang web của công ty / tổ chức người liên hệ (không bắt buộc)

Mục đích liên hệ *
Chọn một mục dưới đây
 Đăng ký tham quan hội chợ Liên hệ với công ty HAWA